Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Opći uvjeti putovanja te Opći uvjeti i upute za turističke aranžmane

Ispričavamo se zbog grešaka pri unosu web podataka i ne snosimo odgovornost za njih.

 

1. Predmet ugovora

Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa između organizatora putovanja – turističkih agencija Kanjon turizam d.o.o. (u daljnjem tekstu CANYON TRAVEL) i PUTNIK ili Ugovaratelj putovanja u slučaju da Ugovorno tijelo zaključi ovaj Ugovor u interesu Treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu PUTNIK). Ovaj Ugovor o putovanju također sadrži Opće uvjete i upute za turističke aranžmane, odnosno poziva se na program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali zaposlenik agencije (agent agencije CANYON TRAVEL ili bilo koji drugi ovlašten za prodaju aranžmana CANYON TRAVEL) i PUTNIK te nakon što PUTNIK u cijelosti plati cijenu turističkog aranžmana ili dijela cijenu i nesumnjivo osigurava plaćanje preostalog iznosa do dogovorenog datuma. Ako putnik ne može osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke tek kad CANYON TRAVEL primi cijenu ugovorne cijene cijene aranžmana ili, ako je izričito ugovoreno, dio dogovorene cijene i dokumentaciju koja nesumnjivo osigurava plaćanje preostalog dijela cijene do dogovorenog datuma. Putnik može putovati u CANYON TRAVEL i druge ovlaštene agencije osobnim, telefonskim, internetskim ili drugim načinom komunikacije na daljinu. Prilikom sklapanja ugovora putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organizaciju putovanja. PUTNIK jamči da je CANYON TRAVEL pružio točne i valjane podatke potrebne za nesmetano ostvarivanje putovanja te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih pravnih propisa.

 

2. Rezervacije i plaćanja

Prilikom prijave za potvrdu rezervacije putnik plaća 30% cijene aranžmana (osim ako u programu nije drugačije određeno). Preostali iznos do ukupne cijene aranžmana plaća se najkasnije 21 dan prije početka putovanja ili se dostavlja dokumentacija za neopravdano plaćanje ukupne cijene aranžmana. Ako putnik ne ispuni svoju obvezu najmanje 21 dan prije polaska, smatrat će se da je otkazao rezervaciju bez mogućnosti povrata akontacije.

Način plaćanja: https://www.canyontravel.eu/terms-of-condition/paymenth-option/

 

3. Cijene

Cijene putovanja objavljene su u programu putovanja i vrijede od datuma objave programa. Cijene navedene u programima CANYON TRAVEL temelje se na ugovorima s našim partnerima i ne moraju se podudarati s cijenama objavljenim na licu mjesta u odredištu u kojem putnik boravi i bilo kakva razlika u cijeni možda nije predmet pritužbe.
Organizator putovanja može osigurati da se putniku određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge plaćene na licu mjesta, putnik može podnijeti pritužbu izravno davatelju usluga.
CANYON TRAVEL može, najmanje 21 dan prije početka putovanja, zahtijevati povećanje cijene ugovora ako je nakon sklapanja ugovora izvršena promjena tečaja ili cijene usluga koje čine paket aranžman povećanja, osobito povećanja troškova prijevoza, uključujući troškove goriva ili zračnih i drugih luka itd.), povećanje cijena smještaja, što utječe na troškove putovanja. U tom će slučaju cijena aranžmana povećati recipročno povećanje cijene elemenata izračuna na temelju kojih se cijena formira. Putnik pristaje prihvatiti dogovoreno povećanje cijene do 10%. Ako se ugovorena cijena poveća za više od 10%, putnik ima pravo odustati od aranžmana i mora pisanim putem obavijestiti CANYON TRAVEL u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti. U slučaju odustajanja od aranžmana, putnik nema pravo na naknadu štete. Ako Putnik ne dostavi otkaz CANYON TRAVEL -u u pisanom obliku i u navedenom roku, smatra se da pristaje promijeniti cijenu.

 

4. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi sadržaji u programima CANYON TRAVEL opisani su prema službenoj kategoriji dotične zemlje u vrijeme izdavanja programa. Ističemo da se lokalna kategorizacija u različitim zemljama značajno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom lokalnih i državnih turističkih vlasti te standardi smještaja i usluga različiti su i nisu usporedivi. CANYON TRAVEL ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve usmene ili pisane informacije koje nisu u skladu s opisom usluga i sadržaja u programu CANYON TRAVEL koji vrijedi za navedeno putovanje, a koje pruža CANYON TRAVEL ili bilo koja druga treća strana.
Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u rezidenciji. Ako putnik izričito ne ugovori sobu / stan sa posebnim značajkama, prihvatit će svaku službeno registriranu sobu / stan za izdavanje u određenom objektu ili odredištu opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16:00 sati na dan početka korištenja usluge i mora se napustiti do 10 sati na dan završetka usluge, osim ako je u programu putovanja drugačije navedeno. Za kasnije individualne dolaske u smještajne kapacitete (nakon 20 sati) potrebno je, barem jedan dan prije polaska, obavijestiti CANYON TRAVEL ako takav kasni dolazak nije predviđen za program putovanja.

 

5. Putne isprave, poštivanje propisa

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne isprave. U trenutku podnošenja zahtjeva ili nakon isteka roka navedenog u programu, Putnik će dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za dobivanje vize za CANYON TRAVEL za državu u koju putuje. CANYON TRAVEL ne jamči vizu. Ako putnik ne ispuni navedene obveze ili ako mu se odbije zahtjev za vizu, smatrat će se da je putnik odustao od putovanja.
Putnik je dužan poštivati ​​carinske, devizne i druge propise. Ako putnik ne može nastaviti putovanje zbog nepoštivanja, snosit će sve troškove i posljedice koje nastanu. Ako putnik izgubi putne isprave ili mu ih ukradu tijekom putovanja, dužni su o svom trošku osigurati nove. Putnik je dužan pobrinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako Republike Hrvatske tako i zemlje u koju putuje, kako bi se pridržavao pravila kuće u ugostiteljskim i hotelskim objektima te u dobroj vjeri surađivati ​​s predstavnikom organizatora putovanja i pružateljima usluga. U slučaju nepoštivanja ovih obveza, Putnik će biti odgovoran za bilo kakvu štetu, a CANYON TRAVEL neće biti odgovoran za bilo kakvu takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik plaća vlasniku objekta (hoteli, apartmani itd.) Na recepciji.
Prilikom potpisivanja ugovora zaposlenik CANYON TRAVEL -a upoznat će putnika s izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje, uključujući mišljenje Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske. Preporučujemo svakom putniku da se osobno obavijesti na web stranici www.mvep.hr i pogleda popis visoko ili umjereno rizičnih zemalja prema mišljenju MVEP -a RH.
Svim putnicima koji nisu hrvatski državljani i nemaju hrvatske putne isprave savjetuje se da se prije plaćanja aranžmana osobno informiraju o zemlji u koju putuju te o uvjetima koje treba ispuniti za putovanje u tu državu, imajući u vidu raznolikost propisa koji se primjenjuju na državljane određenih zemalja. CANYON TRAVEL može uputiti putnika na izvor informacija, ali ni na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice nepoštivanja ovih propisa za samog putnika.
Nevažeće putne isprave, odnosno neodobravanje viza koje rezultiraju otkazivanjem putovanja, ni na koji način ne obvezuju CANYON TRAVEL i primjenjuju se uvjeti otkazivanja putovanja. CANYON TRAVEL uklanja svaku odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu nepoštivanjem propisa određenih zemalja ili koja bi uzrokovala nevažeće putne isprave.

 

6. Putno osiguranje

U skladu sa Zakonom o turističkim uslugama, zaposlenici Agencije dužni su ponuditi “paket putnog osiguranja” koji se sastoji od: dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od nezgode, osiguranja prtljage i osiguranja otkaza putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnog osiguranja. U slučaju da putnik traži gore spomenuto osiguranje, može se dogovoriti izravno kod jednog od osiguravatelja ili u CANYON TRAVEL -u, gdje CANYON TRAVEL sudjeluje samo kao posrednik.
Potpisivanjem ovog ugovora smatra se da se putnicima nudi i preporučuje osiguranje spomenuto u prethodnom stavku.

 

7. Osiguranje od rizika otkazivanja putovanja

Ako putnik planira otkazati putovanje radi putovanja, preporučujemo da platite policu osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se platiti kasnije nego u putnoj prijavi.
Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, uz traženu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrt u užoj obitelji. Ako putnik nema ugovor o otkazu osiguranja i mora otkazati putovanje i imati potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrti, CANYON TRAVEL zadržava pravo plaćanja prema pravilima utvrđenim u članku 8. ovog Ugovora. U slučaju otkazivanja aranžmana, troškovi dobivanja vize se ne plaćaju, a u slučaju da je putnik platio osiguranje od otkaza. Plaćanjem police osiguranja od otkaza, putnik prenosi sva svoja potraživanja na osiguravajuće društvo čija je polica osiguranja otkazana, a CANYON TRAVEL se obvezuje da će putniku osiguratelju osigurati svu dokumentaciju potrebnu za potraživanje tužitelja u vezi s aranžmanom. Svi uvjeti otkazivanja navedeni su u polici osiguranja i preporučuju se svakom putniku da ih pročita osobno.

 

8. Otkazivanje putovanja od strane putnika

Ako putnik odbije plaćeni aranžman, CANYON TRAVEL će biti zadržan radi naknade štete od ukupnih troškova aranžmana (osim ako nije drugačije naznačeno):

Europska putovanja, godišnji odmor, skijanje

do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana i najmanje 100 kn
29-22 dana prije polaska 30% cijene aranžmana
21-15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
14-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
7-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

Putovanja na daljinu, tečajevi stranih jezika

do 30 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
29-15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
14-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

Krstarenja

do 46 dana prije polaska 10% cijene aranžmana
45-31 dan prije polaska 25% cijene aranžmana
30 do 16 dana prije polaska 50% cijene aranžmana
15-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
7-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana
Luksuzne luksuzne vile
do 56 dana prije polaska 30% cijene aranžmana
55-43 dana prije polaska 50% cijene aranžmana
42-29 dana prije polaska 65% cijene aranžmana
28-16 dana prije polaska 90% cijene aranžmana
16-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

Ti se troškovi također primjenjuju na promjene u datumu polaska ili smještaja, kao i na sve druge značajne promjene. CANYON TRAVEL naplaćuje stvarne troškove zamjene ako putnik – izvođač obriše putovanje i pronađe drugog korisnika iste rezervacije koji ispunjava sve uvjete za korištenje gore navedenog aranžmana.
Ako 21 dan prije putovanja putnik nije platio ostatak iznosa ili osigurao račun koji ne plaća, CANYON TRAVEL smatra da je putnik odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata akontacije za putovanje.

 

9. Otkazivanje putovanja kompasom ili promjena programa putovanja

Ako CANYON TRAVEL prije početka putovanja značajno promijeni program, smještaj ili cijenu, dužan je bez odlaganja o tome pismeno obavijestiti putnika. U roku od 2 radna dana od primitka obavijesti CANYON TRAVEL, Putnik može prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odricanja ili odbijanja ponude, CANYON TRAVEL se obvezuje vratiti plaćeni dio cijene u roku od 7 radnih dana. U slučaju prihvaćanja, zamjenski aranžman koji nudi CANYON TRAVEL smatra se novim ugovorom o putovanju, pri čemu se putnik odriče svih potraživanja prema CANYON TRAVEL -u na bilo kojoj pravnoj osnovi koja proizlazi iz izvornog ugovora.
Ako CANYON TRAVEL nije pružio većinu ugovorenih usluga nakon početka putovanja ili smatra da neće moći zadovoljiti ispunjenje većine ugovorenih usluga, CANYON TRAVEL može, prema vlastitom nahođenju, pristanak putnika, izmijeniti program putovanja i po potrebi razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Osim pisanog pristanka putnika, CANYON TRAVEL može zamijeniti neplaćeni dio usluge drugom uslugom, pri čemu se putnik odriče prava potraživanja CANYON TRAVEL -a za takav međusobno dogovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na ugovor o putovanju zaključio.
Ako CANYON TRAVEL nije mogao na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako putnik iz opravdanih razloga ne prihvati promjene, CANYON TRAVEL će mu / joj omogućiti povratak u mjesto polaska ili neko drugo mjesto o svom trošku ako putnik pristane na to te nadoknaditi svu štetu koju je u međuvremenu pretrpio. Šteta se plaća u iznosu dijela cijene neiskorištenog dijela ugovorenog programa na temelju prigovora putnika. CANYON TRAVEL će žalbu rješavati na način naveden u točki 11. ovog ugovora. Najveći iznos štete može biti iznos ugovorene cijene aranžmana.
CANYON TRAVEL je jednostranom izjavom ovlašten raskinuti ugovor u cijelosti ili djelomično bez ikakve naknade štete za putnika, ako postoje iznimne i nepredvidive okolnosti koje se ne mogu spriječiti, izbjeći ili otkloniti, što bi bilo opravdano vrijeme zaključenja aranžmana za razlog da CANYON TRAVEL ne potpiše ugovor. U tom slučaju putnik ima pravo na povrat u cijelosti uplaćenog iznosa ili razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga.
CANYON TRAVEL zadržava pravo otkaza putovanja najkasnije 5 dana prije početka putovanja, ako je putovanje otkazao organizator putovanja kojem je CANYON TRAVEL bio posrednik u prodaji navedenog aranžmana ili ako je minimalni broj putnika potrebnih za aranžmane putovanja navedene u svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz bilo kojeg drugog valjanog razloga.
CANYON TRAVEL zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda leta ili zbog nepredviđenih okolnosti, pravo na promjenu smjera putovanja ako se promijene uvjeti putovanja (promjena leta, sigurnosna situacija u određena država, elementarne nepogode ili druge situacije na koje CANYON TRAVEL može utjecati), bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu.
CANYON TRAVEL ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve promjene zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile tijekom putovanja. U tom slučaju može pružiti usluge s obzirom na datu situaciju. CANYON TRAVEL ne reagira na moguće greške u ispisu u brošuri / katalogu, kao ni na pogrešan unos podataka od strane operatera na web stranici CANYON TRAVEL.

 

10. Putovanja u organizaciji drugih organizatora / turoperatora

Za sve aranžmane u kojima glavni organizator CANYON TRAVEL -a primjenjuje ove Opće uvjete, osim ako je CANYON TRAVEL posrednik ili nije glavni organizator putovanja. Takvi će aranžmani biti posebno označeni i na njih se primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora, a CANYON TRAVEL nije odgovoran za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora PUTNIK u potpunosti prihvaća program i uvjete putovanja.

11. Rješavanje prigovora

Putnik se ima pravo žaliti na neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan podnijeti pismenu žalbu CANYON TRAVEL -u, u roku od 8 dana od završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon isteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da postupi u dobroj vjeri i izrazi svoju volju da riješi pritužbu tijekom putovanja te da svoju pismenu žalbu pošalje pružatelju usluga na licu mjesta (recepcija, prijevoznik, domaćin ili putnička agencija na odredištu), a od davatelja usluga koji je zatražio pismenu potvrdu primio je žalbu. Svaki putnik – nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. CANYON TRAVEL neće uzeti u obzir grupne prigovore.
CANYON TRAVEL je dužan donijeti pismenu odluku o prigovoru u roku od 15 dana od primitka prigovora na način na koji je zaprimljen prigovor (e-poštom, poštom ili osobnom dostavom na koji će biti poslan u pisanoj pošiljci) s povratkom). CANYON TRAVEL adresirat će samo one prigovore za koje putnik podnese dokaz da je poslao pismenu pritužbu davatelju usluga na licu mjesta i da se uzrok ne može ukloniti na licu mjesta. Ako je CANYON TRAVEL kriv za neuspjeh u dovršenju programa ili dijela usluge, putnik ima pravo na naknadu u iznosu stvarne vrijednosti neiskorištene usluge i ne može uključiti već iskorištene usluge ili ukupni iznos uređenje. slučaj ugovora o organiziranju putovanja kao “last minute” ili ugovora s kojim se naziv objekta PUTNIK može saznati tek po dolasku na odredište (radnje kao što su fortuna, rulet, bez imena, kao, jocker itd.), PUTNIK prihvaća sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja uključuju neizvjesne činjenice na koje CANYON TRAVEL ne može utjecati, a PUTNIK je prvenstveno prihvatio takvo putovanje po povoljnijoj cijeni, pa stoga PUTNIK nema pravo prigovora na CANYON TRAVEL.
U slučaju spora u vezi s mrežnom prodajom i ugovorom o mrežnim uslugama, potrošač može podnijeti žalbu ili pokrenuti postupak rješavanja spora putem internetske platforme za rješavanje sporova dostupne na sljedećoj poveznici: //ec.europa.eu/consumers/ maintenance /
Iako CANYON TRAVEL ne odlučuje o tužbi putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske institucije ili informacija iz medija.

12. Zdravstveni propisi

Putnik je dužan obavijestiti CANYON TRAVEL o svim činjenicama u vezi sa svojim zdravljem, navikama itd. Koje bi mogle ugroziti putovanje (ako iz zdravstvenih i drugih razloga zahtijeva određenu vrstu hrane, ima kroničnu bolest, alergiju itd.). ). Neki programi imaju posebna pravila putovanja koja uključuju obvezno cijepljenje i kupnju odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan provesti obvezno cijepljenje te posjedovati potvrde i dokumente. Preporučujemo plaćanje računa zdravstvenog osiguranja.

 

13. Prtljaga

Prijevoz težine do prtljage, koji odredi prijevoznik, besplatan je. U slučaju zračnog prijevoza, višak prtljage putnik nadopunjuje prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca mlađa od 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. CANYON TRAVEL ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Zahtjeve za izgubljenu prtljagu potrebno je podnijeti prijevozniku ili hotelu. Za zračni prijevoz, prtljaga je isključiva odgovornost zrakoplovne kompanije, na temelju propisa koji se primjenjuju na zračni promet. U slučaju gubitka prtljage, putnik mora ispuniti obrazac PIR zračnog prijevoznika koji je prevozio prijevoz i predati ga predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na temelju ispunjenog obrasca zračni prijevoznici isplaćuju mu naknadu prema propisima koji se primjenjuju na domaća i međunarodna zračna putovanja.
U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik traži hotel u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučujemo plaćanje osiguranja prtljage.

 

14. U slučaju insolventnosti ili bankrota organizatora putovanja

Sukladno Zakonu o turističkim uslugama, CANYON TRAVEL je sa osiguravateljem sklopio ugovor o osiguranju zbog nemogućnosti plaćanja ili bankrota organizatora putovanja za koje ne postoje usluge putovanja ili za povrat troškova povratka putnika u mjesto polaska . U slučaju osiguranog slučaja, Putnik se mora obratiti Osiguravajućem društvu Wiener Insurance d.d. Zagreb, Slovenska ulica 24, tel: 01/6004209, E-mail: kontakt@wiener.hr (broj osiguranja jamčevine: 1322-00056113), Osobni identifikacijski broj-52848403362. Ovaj dokument vrijedi kao Potvrda o osiguranju u slučaju stečaja ili nemogućnosti plaćanja organizatora putovanja.

 

15. Osiguranje od odgovornosti

Sukladno Zakonu o turističkim uslugama, CANYON TRAVEL ima ugovor o osiguranju odgovornosti za štetu nastalu zbog nepoštivanja putnika s nepunim radnim vremenom 1322-00056113 kod osiguravajućeg društva Wiener Insurance d.d. Zagreb, Slovenska ulica 24, tel: 01/6004209, E-mail: kontakt@wiener.hr, OIB-52848403362. Zaposlenici Agencije upoznat će PUTNIKA sa sadržajem važećeg ugovora o osiguranju odgovornosti za štetu koje CANYON TRAVEL uzrokuje PUTNIKU ako ne ispuni, djelomično ispuni ili nepravilno ispuni obveze koje se odnose na paket aranžman, a Putnik koji potpisuje Ugovor o putovanju potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju.

 

16. Zaštita osobnih podataka

Putnik svojevoljno daje osobne podatke. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije dogovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. CANYON TRAVEL se obvezuje da neće otkrivati ​​osobne podatke iz zemlje osim u svrhu realizacije dogovorenih aranžmana. Izuzetak od davanja osobnih podataka trećim osobama jest dostava police putnog osiguranja, odnosno ako putnik sklopi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, u skladu s odlukom Uprave o načinu prikupljanja, obrade i pohrane osobnih podataka. Putnik se slaže da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu ostvarivanja ugovornih aranžmana i marketinških radnji tvrtke CANYON TRAVEL.

 

17. Informacije

Obavijesti koje je putnik primio na mjestu prijave nisu obvezujuće za organizatora u većoj mjeri od podataka navedenih u samom programu putovanja.

 

18. Završne odredbe

Ovi uvjeti putovanja isključuju sve trenutne uvjete putovanja i smjernice. Opći uvjeti putovanja sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa s tvrtkom CANYON TRAVEL ili ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje CANYON TRAVEL.
Stranke se obvezuju sporazumno riješiti sve sporne slučajeve. Ako to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu i primjenjuje se hrvatsko pravo.

 

Voditelj poslovanja:

Mislav Kuman, Hrgovići 45, HR-1000 Zagreb, Hrvatska, email: info@canyontravel.eu, gsm: +385 91 619 8011

Ovo izdanje uvjeta putovanja stupa na snagu 1.1.2020. godine i isključuje sva ranija izdanja.